kokoelma: Laulusävelmät III   yleislaji: -   tyyppi: CIIIb2

nimi: -   sivu: 2085   muistiinpanija: L. Björkbom ja T. Vallenius   vuosi: -

sävellaji: d   tahtilaji: 2/4

pitäjä: Häme   kylä: -   maakunta: Karjalan kannas lääni: Karjalan, Inkerin, ym. alueet

sanat: Heilani sanoi, että: "herrajee, älä unohda mua koskaan!"

kirjahuomiot: -

kommentit: -

samanlaisuus: -

intervalli: -5-4-3+0+3+4+5+0+3+0+0-1-4+0-2+0-1+0+5-5-4-3+0+3+4+5+0+3+0+0-1-4+0-2+0-1+0

melodian suunta: dddruuururrddrdrdrudddruuururrddrdrdr

  Midi Scorch Sulje