kokoelma: Laulusävelmät III   yleislaji: -   tyyppi: AIVc2

nimi: -   sivu: 1606   muistiinpanija: L. Björkbom ja T. Vallenius   vuosi: -

sävellaji: a   tahtilaji: 2/4

pitäjä: Häme   kylä: -   maakunta: Karjalan kannas lääni: Karjalan, Inkerin, ym. alueet

sanat: Minä kävelin ja huusin kumppania itsellein; yksi tyttö mun ääneni kuuli ja hän tuli mulle kumppaniks.

kirjahuomiot: -

kommentit: -

samanlaisuus: -

intervalli: +0+5+0-2-3+0+0+0+4+3+0+5-8+1+2+0+0+5+0+0-2-2-1+5-7+3-1-2-5+0+0+4+0+1

melodian suunta: rurddrrruuruduurrurrdddududddrruru

  Midi Scorch Sulje