kokoelma: Hengelliset sävelmät   yleislaji: Koraalitoisinto   tyyppi: Sions Sånger: 223

nimi: -   sivu: 470   muistiinpanija: I. Krohn   vuosi: -

sävellaji: a   tahtilaji: 4/4

pitäjä: Vesilahti   kylä: -   maakunta: Pirkanmaa lääni: Länsi-Suomen lääni

sanat: Upp, upp, min själ! och sjung. Förakta jordegruset. Inställ dig glad för Guds och Lamsens fotapall. Och fast din' ögon tung' Måst' blunda vid det ljuset, Så utgjut dock ditt hjerta fullt med fröjdeskall; Ty du till fröjden, Som är i höjden, Och Lamsens Br

kirjahuomiot: Faltinin koraalikirja: 306;

kommentit: -

samanlaisuus: Hengelliset sävelmät: [1]

intervalli: +5+0+3+0-1+5+2-2-2+0-2-1+1-3+0-2-3+7+0+0+0-2-2-1-2+0+5+0+3+0-1+5+2-2-2+0-2-1+1-3+0-2-3+7+0+0+0-2-2-1-2+0+5+0+3-1-7+5+0+3-1+5+2-2-2+0-2-3+7+0-2-2-1-2+2+0+0-4-3+7+0+0+0-2-2-1-2+0+5+0+3+0-1-7+5+0+3+0-1+5+2-2-2+0-2-3+7+0-2-2-1-2+2+0+0-4-3+7+0+0+0-2-2-1-2

melodian suunta: ururduuddrddudrddurrrddddrururduuddrddudrddurrrddddrurudduruduuddrddurddddurrddurrrddddrururddururduuddrddurddddurrddurrrdddd

  Midi Scorch Sulje